הבית > עלינו > מדיניות פרטיות

Zhejiang Mesa תברואתי ושות 'בע"מ

מדיניות פרטיות


כללי

MESABath Inc. ("MESA", "אנחנו" או "אותנו") מכבדת את הציפיות שלך לפרטיות בעת ביקור באתר www.MESA.com ובכל האתרים הקשורים. מטרת הצהרת פרטיות זו היא ליידע אותך על סוגי המידע האישי (כהגדרתו להלן) ש- MESA אוספת, משתמשת ומגלה. הצהרה זו מסבירה כיצד אנו משתמשים וחושפים את המידע האישי, את האפשרויות שיש לך לגבי שימוש וגילוי כאלה וכיצד תוכל לתקן את המידע. הצהרת פרטיות זו חלה על איסוף, שימוש וגילוי של מידע אישי על ידי MESA

"מידע אישי" הוא כל מידע שניתן לזיהויך, כפרט. מידע זה עשוי לכלול (אך לא רק) את שמך, כתובת הדואר, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הפקסימיליה העסקית, גיל והתעסוקה. עם זאת, המידע האישי אינו כולל את שמך, את שם העסק שלך או את כתובת העסק שלך ואת מספר הטלפון העסקי שלך בתור עובד של ארגון.


מעת לעת, אנו עשויים לערוך שינויים בהצהרת פרטיות זו. הצהרת הפרטיות היא עדכנית לתאריך "המתוקן האחרון" שמופיע בחלק העליון של הדף. אנו נתייחס למידע אישי באופן העולה בקנה אחד עם הצהרת הפרטיות שבה הוא נאסף, אלא אם קיבלנו את הסכמתך לנהוג אחרת. הצהרת פרטיות זו חלה על כל מידע שאנו אוספים או מקבלים אודותיך, מכל מקור שהוא.
אנו מבטיחים שכל צד שלישי המעורב לבצע שירותים בשמנו ומסופק עם מידע אישי נדרש באופן חוזי כדי לעמוד על הכוונה של הצהרת פרטיות זו ושל נוהלי הפרטיות שלנו.


אנו מיישמים אמצעי אבטחה פיזיים, ארגוניים, חוזיים וטכנולוגיים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני אובדן או גניבה, גישה לא מורשית, גילוי, העתקה, שימוש או שינוי. העובדים היחידים שזוכים בגישה למידע האישי שלך, הם אלה עם "צורך לדעת" עסקים או שתפקידם באופן סביר מחייבים אותם לקבל גישה למידע כזה.


איסוף מידע אישי
אנו אוספים תמיד את המידע האישי שלך באמצעים הוגנים ומשפטיים (לדוגמה, בעת הזנת מידע באתרי MESA או במהלך אנשי קשר שאינם מחוברים ל- MESAmay). אנו עשויים לאסוף ממך מידע אישי ו / או מצד שלישי, כאשר קיבלנו את הסכמתך לעשות זאת או כפי שנדרש או מותר אחרת על פי חוק. כתוצאה מכך, ניתן לאסוף מידע על ידי שימושך באתרי האינטרנט של MESA, כולל (אך לא רק) לשלוח אלינו הודעות דוא"ל; השלמת סקרים; הגשת בקשות עבודה.

יתר על כן, בעת גלישה באתרי MESA, אתה ודפדפן האינטרנט שלך עשויים גם להעביר מידע ש- MESA אוסף באופן אוטומטי. מידע זה עשוי להיות משולב עם פרטים אישיים אחרים שסיפקת. סוג המידע היחיד שנמסר באופן אוטומטי ל- MESA הוא סוג המחשב, מערכת ההפעלה והדפדפן שבהם אתה משתמש. מידע זה מסופק על ידי הדפדפן שלך, אשר MESA עשוי להשתמש בו כדי לשפר את הביצועים של האתר שלו.

MESA עשוי גם להציב קובצי נתונים קטנים, הנקראים "קובצי cookie" בקובץ הדפדפן של הכונן הקשיח של המחשב. קובצי Cookie אלה מזהים אוטומטית את הדפדפן שלך לשרת MESA בכל פעם שאתה מבצע אינטראקציה עם אתר MESA. MESA משתמש בעוגיות כדי לרשום נתוני אתר. רוב הדפדפנים מקבלים באופן אוטומטי את קובצי ה- cookie, אך בדרך כלל ניתן לשנות את הגדרת הדפדפן כדי למנוע קבלה של קובצי cookie. לידיעתך, ייתכן שדפי אינטרנט מסוימים לא יפעלו כראוי אם תבחר לא לקבל קובצי cookie.

אנו נשמור את המידע האישי שאנו אוספים במשרדי MESA או במשרדי ספק שירות במחוז קוויבק, קנדה.


הסכמה לאיסוף מידע אישי
בדרך כלל אנו מקבלים את הסכמתך לפני איסוף, ובכל מקרה, לפני השימוש או גילוי המידע האישי שלך לכל מטרה. תוכל למסור את הסכמתך אלינו באופן מילולי, אלקטרונית או בכתב. צורת ההסכמה שאנו מבקשים, כולל האם היא מפורשת או משתמעת, תלויה במידה רבה ברגישות המידע האישי ובציפיות הסבירות שיש לך בנסיבות העניין.


שימוש במידע אישי
אנו מזהים את המטרות שלשמן אנו משתמשים במידע האישי שלך בזמן שאנו אוספים מידע זה ממך ומקבלים את הסכמתך, בכל מקרה, לפני השימוש. בדרך כלל אנו משתמשים במידע האישי שלך למטרות הבאות ("המטרות"):
להגיב על השאלות שלך;
להגיב לתלונות על מוצרים או שירותים, תביעות מוצרים או בקשות למידע על מוצרים;
לאסוף את המידע האישי שלך בצורה מצטברת כדי לפתח פרופילים צרכנים, לבצע ניתוחים מכירות לזהות הזדמנויות שיווק ואסטרטגיות;
כדי לייעץ לך לגבי מוצרים ושירותים חדשים שעשויים לעניין אותך;
לאסוף דעות והערות לגבי פעולות MESA;
כדי להוסיף אותך לרשימת התפוצה של MESA (ים);
לגייס למשרות ב MESA ולעבד את בקשתך לעבודה ולקורות החיים שלך;
לנהל את אתרי האינטרנט שלנו;
לחקור תביעות משפטיות;
למטרות אלו אשר MESA עשוי לקבל הסכמה מעת לעת; ו
שימושים אחרים, כפי שמתירים או נדרשים על פי החוק החל.


גילוי מידע אישי
אנו מזהים למי, ולאילו מטרות, אנו חושפים את המידע האישי שלך, כאשר אנו אוספים מידע זה ממך ומקבלים את הסכמתך לגילוי כזה. לדוגמה, אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לספקי שירות של צד שלישי שיש עמנו הסכם חוזי הכולל תקני פרטיות מתאימים, כאשר צדדים שלישיים אלה מסייעים לנו למטרות.

בדרך כלל, אנו נמסור פרטים אישיים בלבד לאנשים אלה שעבורם אתה נותן את הסכמתך. על אף האמור לעיל, אנו רשאים גם למסור מידע אישי לרוכש פוטנציאלי בקשר עם עסקה הכרוכה במכירת חלק מעסקי MESA או כולם (ובמקרה זה השימוש במידע האישי שלך על ידי הישות החדשה ימשיך ל להיות מוגבל על ידי החוק החל), או כפי שהותר אחרת או נדרש על פי חוק.

בנוסף, אנו עשויים לשלוח מידע אישי מחוץ למדינה למטרות המפורטות לעיל, לרבות עבור תהליך ואחסון על ידי ספקי שירות בקשר למטרות אלה. עם זאת, יש לציין כי במידה וכל מידע אישי הוא מחוץ למדינה, הוא כפוף לחוקי המדינה בה הוא מוחזק, ועשוי להיות כפוף לגילוי לממשלות, לבתי משפט או לאכיפת החוק או לתקנות סוכנויות של מדינה אחרת, בהתאם לחוקי אותה מדינה.


גישה / סקירה של המידע האישי שלך
אנו רשאים לשמור תיעוד של המידע האישי שלך, התכתבות או הערות, בקובץ ספציפי לך. אנו נשתמש במידע האישי שלך, נחשף או נשמר אותו כל עוד יש צורך למלא את המטרות שלשמן נאסף מידע אישי זה וכפי שהותר או נדרש על פי דין.

אם תישלח בקשה בכתב לבדיקת כל מידע אישי אודותיך שאספנו, נעשה בו שימוש או גילוי, אנו נספק לך מידע אישי כזה במידה הנדרשת על פי חוק. אנו נעשה מידע אישי כזה לרשותך בצורה מובנת בדרך כלל, ותסביר כל קיצורים או קודים.

אנו נבטיח כי המידע האישי שלך נשמר מדויק, שלם ועדכני ככל האפשר. אנו לא נעדכן את המידע האישי שלך באופן שגרתי, אלא אם כן נדרש תהליך כזה. אנו מצפים ממך, מעת לעת, לספק לנו עדכונים בכתב של המידע האישי שלך, כאשר נדרש.

בכל עת, תוכל לערער על הדיוק או השלמות של המידע האישי שלך המאוחסן ברשומות שלנו. אם תצליח להוכיח שהמידע האישי שלך ברשומות שלנו אינו מדויק או חלקי, אנו נשנה את המידע האישי כנדרש. במידת הצורך, נשדר את המידע המתוקן לצדדים שלישיים שיש להם גישה למידע האישי שלך.

ננסה לענות על כל אחת מהבקשות בכתב שלך לא יאוחר משלושים (30) ימים לאחר קבלת בקשות כאלה. אנו נייעץ לך לכתוב אם לא נוכל לענות על הבקשות שלך במסגרת מגבלת הזמן הזו. יש לך זכות להגיש תלונה לנציב הפרטיות הפדראלי בנוגע לתקופת זמן זו.

לא נחייב אותך בעלויות כלשהן כדי לגשת למידע האישי שלך המאוחסן ברשומות שלנו או לגשת לפרטיות הפרטיות שלנו, מבלי לספק לך תחילה הערכה של העלות המשוערת, אם בכלל.

אנו עשויים לבקש ממך לספק זיהוי מספיק כדי לאפשר גישה לקיומו, לשימוש בו או למסירת המידע האישי שלך. כל מידע מזהה כזה ישמש רק למטרה זו.


תקשורת עם ארה"ב על הצהרת הפרטיות שלנו
אם יש לך שאלות, הערות, חששות או תלונות על הצהרת פרטיות זו או על נוהלי הפרטיות שלנו, אל תהסס לפנות אלינו בכתובת info@zjmesa.com .